A股大跌不言底?非也!从技术上来看,5月30号第一个下跌缺口出现;6月19号第二个下跌缺口出现;6月26号第三个下跌缺口出现;也就是第三个下跌缺口今日再现,本周将在2800点反复磨底后,七月将一扫雾霾。